fbpx

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci, bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nákupem v našem internetovém obchodu.

I.
Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů sdělených Vámi při nákupu v našem internetovém obchodě a provozovatelem internetového obchodu umístěného na webových stránkách www.papertime.cz (dále jen „eshop“) je Jaroslav Peterka, IČO: 08079200, se sídlem Pod Cihelným vrchem 1030, Sedlčany, PSČ 264 01.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících údajů: adresa pro doručování: Pod Cihelným vrchem 1030, Sedlčany, PSČ 264 01, tel.: +420 732 213 484, e-mail: info@papertime.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme, pokud: nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, registrujete se do našich webových stránek, provedete nákup v našem e-shopu, se registrujete do našeho newsletteru, nám pošlete poptávku našich služeb, uzavřete s námi smlouvu, vyplníte nějaký z našich průzkumných dotazníků, nám údaje sami poskytnete e-meilem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení nebo obchodní firma, datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, IP adresa, identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti a cookies.

II.
Účely zpracování a jejich právní základ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy a pro vyřízení vašich objednávek. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Newsletter (souhlas)
Vaši e-mailovou adresu a kraj můžeme po udělení souhlasu použít, abychom Vám zasílali pravidelný newsletter, ve kterém bychom Vás rádi informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Toto zasílání je podmíněno udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem, prostřednictvím služby Mailchimp, či některým z našich dotazníků.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

On-line marketing (souhlas)
Používáme funkci Facebook Pixel (JavaScriptový kód, umístěný na našich webových stránkách), prostřednictvím kterého můžeme měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy našich potenciálních zákazníků za účelem zobrazování relevantnější reklamy na sociální síti Facebook. Více informací naleznete opět na stránkách poskytovatele https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Přímý marketing (oprávněný zájem)
Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména novinky, slevové akce či různé nabídky našich služeb. Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 4x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)
Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele https://www.google.com/analytics/ a zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Analýza chování uživatelů (oprávněný zájem)
Využíváme služeb aplikace HotJar pro anonymní analýzu chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní. Tato aplikace může využívat cookies k mapování Vašeho pohybu na našich webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách poskytovatele http://hotjar.cz/index.html Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik. Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

III.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu
Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz
Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud: (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) zpracování je protiprávní; (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo vznést námitku
Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

VYUŽITÍ COOKIES

Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí v eshopu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme v eshopu tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení.

Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě eshopu (trvalé soubory cookies). Díky tomu můžete například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi, nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svůj nákup nedokončili.

Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies – obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování souborů cookies může omezit funkčnost eshopu.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.4.2019.